10 مورد از حیوانات خطرناک آمازون که باید از آن ها دوری کرد – Happypet

ب- جنگلات سوزنی برگان و ساحه انتشار آن: برای ایجاد جنگل های جدید امروز در اغلب کشور های جهان سوزنی برگان را ترجیح میدهد . در مورد ایجاد زون های سبز ، باد شکن ها وجمعیت های محافظوی مورد توجه قرار گیرند ساحه انتشار و خصوصیات بوتانیکی و طرز تکثیر آنرا مورد مطالعه قرارمیدهیم. علاوه برآنکه یک درختان پهن برگ دیگری مانندپشه خانه،عکاسی،گل دارسفید،بید روسی،توت،چنار،بید،سنجد که هر کدام به نوبه خود دارای ارزشهای جدا گانه اقتصادی، محافظوی و زیستی می باشند. بعد از برقراری امنیت نسبی در کشور از قطع درختان این گونه جنگل ها جلوگیری به عمل آمده و درختانی که قبلا قطع کردیده بودند دوباره سبز گردیده و رشد کرده و در حدی رسیده اند که اگر محافظت شوند جنگل های از بین رفته را دوباره احیا می کنند.

کاشت گونه های درختی و گیاهان زراعی در کنار یکدیگر در سرتاسر جهان ، در یک دوره و یا دوره های مختلف مرسوم بوده است . الف- جنگلات پهن برگان وساحه انتشارآن: در افغانستان یک تعداد زیاد پهن برگان وجود دارد. انواع جنگلات طبیعی افغانستان: جنگلات مهم طبیعی افغانستان به صورت کل به انواع سوزنی برگان و پهن برگان از هم تفریق گردیده که روی اوصاف بیولوژیکی وطرز تکثیر هر کدام آن به ترتیب ذیل توضیح میشود. همچنین آثار مشاهیر استان گلستان را هم میتونید اینجا پیدا کنید و ببینید. همانطور که در این مقاله اشاره کردیم در این منطقه گونههای مختلف جانوری از جمله جانوران وحشی مثل خرس، پلنگ و گرگ وجود دارد؛ بنابراین برای اقامت چند روزه در این جنگل حتما به همراه راهنمایی که مسیر را بشناسد به جنگل ابر سفر کنید.

13) عوامل بازدارنده وراه های جلوگیری ازقطع بی رویه جنگلات: قطع بی رویه باعث سخت شدن زمین وخاک جنگل میشود واین امر جنگل را به سمت ازدست دادن هیومس خاک سوق خواهد داد . درخت چار مغز:gaglans regia وطن اصلی این درخت کوه های بالکان یک عده کشور های آسیایی منجمله افغانستان می باشد این درخت از نگاه تولید چوب و میوه خود دارای ارزش فراوان اقتصادی واین در خت به عمر بیست سالگی بارور می شود .

مقایسه گردد.صریحاً به ملاحضه میرسد که تقریباً 50 فیصد آن ضایعات خالص که ناشی از قطع غیر فنی وتهیه نادرست چهارتراش بوده است،میباشد.( 3) 3- عمیله قطع جنگل نه تنها روی درختان مثمر ورسیده متمرکز است، بلکه درختان صنوف مختلف عمر به نحوقطع یکسره درمعرض قطع قرار میگیرند. با این حساب تنها بخشهای محدودی از این جنگلها در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی قرار گرفتهاند.منبع عکس: خبرگزاری ایرنا، عکاس نامشخصبهطور کلی جنگل های هیرکانی تنها یک درصد از مساحت ایران را تشکیل میدهند و تنها ۱۰ درصد از این جنگلها حفاظت شده هستند. وی که در مسیر آستمال با خبرنگار تسنیم سخن میگفت، از اعزام نیروهای امدادی به این منطقه خبر داد و در مورد مساحت آتش سوزی گفت: گستره آتش سوزی مشخص نیست و باید از نزدیک ارزیابی کنیم.

به بهشت خوش آمدید! جاهای دیدنی گرگان و آب و هوای خوش این منطقه با قرار گرفتن این شهر و استان در نزدیكی دریای خزر باعث تبدیل شدن آن به یكی از مناطق مسافرپذیر و پرگردشگر كشور شده است. اگر ما در مجموع بالای مفهوم کلی آسیب نظر با ندازیم هر آن چیزیکه نتیجه منفی به بار میاورد آسیب نامیده میشود . 2- آسیب های غیر مستقیم . این نوع قطع اشجار که بر پایه های اصول فنی جنگلداری وهکذا میتودهای علمی بهره برداری بنایافته است ، علاوه بر این که محیط زیست ما را به وخامت کشانده وهمچنان بارآورنده ضایعات چوبی نیز بوده است.

پس از پایان، دادههایی که به صورت خارج از کیسه، کنار گذاشته شده بودند، برای اینکه درستی و صحت برآورد را آزمایش کنند، در مدل به کار برده میشوند. اگردرجنگل علوفه کافی یافت شود که دام بتواند سرتاسرسال درآن بچرد باز هم باید از احتیاط کار گرفت تاپوشش خاک از بین نرود. 6- انتخاب نوع دام : درهر جنگل باید نظر به علوفه موجود ه دام راهدایت کرد یعنی درجنگل نظر به علوفه موجوده دام راهدایت کرد چرای بز باید درجنگل ها محدود ویابکلی ممنوع شود.(3) نظربه قواعدفوق مااگرعملی نکنیم سبب ازبین رفتن جنگلامیشود.درشرایط فعلی افغانستان به نسبت مراعات نکردن قاعده وقانون سیاست جنگلداری جنگلات روبه کاهش بوده .درصورت که بخواهیم جنگلات طبیعی ازبین نرود بایدکوشش شود تا قوانین فوق در نظرگرفته شود .وچرای بی رویه قطع بی رویه صورت نگیرد .مابحیث یک فردمسلکی خواهان یک جنگل زیبای طبیعی هستیم بناء اگرچنین قوانین را درنظرنگیریم سطح اقتصادی جنگلات راافزایش داده نمیتونیم بایددام داران رانظربه قواعدفوق وصیت کنیم تاقاعده وقانون رامراعات کرده واز چرای بی رویه وقطع بی رویه جلوگیری کنند.

چوب این درخت به چوب ارچه معروف بوده این درخت در فی هکتار الی 1500 ملی متر مکعب چوب ساختمانی وچوب صنعتی را تولید می نماید درخت سرب picea smithiana : جنگل ها سرب معمولادر تمام مناطق افغانستان ( پکتیا ،کنر ها و لغمان) انتشار یافته اند واهمیت اقتصادی بعد از لمنح در ردیف دوم قرار دارد. درخت جلغوزه. pinus gerardiana : این درخت در تمام ساحه جنگل زاری کشوریا بیشتر از محل زیست درختان لمنح انتشار یافته است .

این هنگامه دو ساعت تمام طول کشید. چنا نچه گفته شده که در جنگل ها متشکل از گونه دو گلاس ((Douglasiواقع در باختر امریکا ی شمالی پس ازقطع یکسره درختان درجنگل مد ت 7 -10 سالچرای حیوانات ا جازه داده میشود وبعداز مدت معین ورود دا م در جنگل ممنوعمیگردد. و آسیب انواع و اقسام مختلف داشته که در اصل آسیب به دو دسته تقسیم شده است میباشد. روش انسان دربیشتر موارد به جای آنکه به جنگل مقاومت بیشتر دربرابر عوامل خراب کننده جوی بدهد امکا ن بروزآسیب را افزایش میدهد . برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.

5-نحوه چرا : معمولآ دام رادر جنگل به طور مستقیم به چرا میگذ ا رند درحالیکه این کار غیر اقتصادی میبا شد . 3- راه ورود به ناحیه چرا: باید بادقت انتخاب کرد وبعد از مدت چندی باید آنر ا تغیر داد .اگر این راه از محل میگذ رد که ورود دام به آ ن ممنوع است باید خند ق عمیق که به قدر کافی پهن نیز باشد حفر کرد . درقسمت های که نهال هابه مرحله داریعنی مقاوم به چرانباشد دام رادران ساحه نبایداجازه داد. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت : طی سال های اخیر میزان تخریب و تصرف به حداقل ممکن رسیده است و ما مثل گذشته نداریم که کسی به طور مثال یک هکتار زمین جنگلی را تصرف و تخریب کند.

آن ها شب زی هستند و شب به شکار می روند. خسارات ناشی از آتش سوزی ها آتش افروختن ساده وخاموش کردن آن همواره بسیار مشکل است. تعــــــــــــریف آسیب : آسیب عبارت از مجموعه ضربات و یا صد مه های است که بالای هر ذیروح ، جا معه ( انسانی ، حیوانی ) و بلاخره یک ایکوسیستم که از سبب آن ضیا ن بخش میشود چه کلی باشد و یا سطحی آسیب نامیده میشود. درین جا بحث ما روی آسیب های انسانی است که آسیب های انسانی نیز بدودسته تقسیم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید