مساحت بادغیس ۲۰۰۶۸ کیلومتر مربع است

• تا کنون حدود 3200 کیلومتر از کل جاده های جنگلی توسط مجریان طرحها احداث شده است. جاده سلامتی گاهی با فاصله گرفتن از زمین حس راه رفتن روی پلهای چوبی را تداعی میکند که میتواند جذابیت خاصی برای گردشگران داشته باشد. آمازون بالاترین تنوع زیستی را در جهان دارد. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت بزرگ آمازون محیطی سرپوشیده، مملو از گیاهان و درختان، مانند جنگلی بارانی در ایالت واشنگتن تأسیس کرد. گونه های متعددی از پرندگان در جنگل های بارانی آمازون. سندي: که شامل بخش جنوبی و جنوب شرقی ایران بوده و گیاهان آن از عناصر منطقه حاره دره سند است.

این نیزمـیتوانست شمال افغانستان را بمقابل جنوب افغانستان بمخالفت برانگیزاند. این نام را مـیتوان هنوزدرهرات و در دریـای این منطقه، هریرود تشخیص داد. لیست با سرزمـین افسانوی اییَریـانم ویجه “قلمروی آریـائی ها” آغازشده و با سرزمـینی بامتداد راگا، یک دریـای افسانوی ختم مـیشود کـه نام آن همچنان درمنابع قدیم هند (راسا درسانسکریت) یـافت مـیشود. دراین اواخر، موجودیت لاجورد درکوههای شاگی درغرب کویته بامتداد مرزافغانستان/پاکستان نیزگزارش شده است. واعظان ایرانی واحتمالا زرتشتی تصویرشده درغرب و شرق ایران ازنیمۀ هزارۀ اول ق م بواسطۀ لباس های سکائی ایشان شناخته مـیشوند.

اگر پارسیـان حتما امپراطوری خویش را نگهمـیداشتند آنـها بایست که تا اندازۀ با این دو گانگی فلات مطابقت مـید قبل از اینکه امپراطوری پارسی- سکائی آنـها از هم بپاشد. چون آنـها نام اییریـانم ویجه را دربالای لیست قبل ازسغدیـا قرارداده اند، این نیز نشان مـیدهد کـه آنـها درنظرداشتند سرزمـین اصلی ایشان درشمال سغد قدیم بامتداد یـا ماورای سیردریـای فعلی قراردارد. درون اینجا هیچگونـه اشارۀ بـه مادها و پارسها نشده و لذا نشاندهندۀ اینستکه دریک دورۀ قبل ازظهورمادها (درحدود 650 ق م) تصنیف شده است. اگرکوشش شود مشاهدات فوق را دریک زمـینۀ تاریخی بگذاریم، رابطه بین ایرانی های اواخرهزارۀ دوم و سکاهای اوایل هزارۀ اول ق م آشکارمـیشود.

پارسیـان کـه قسمت اعظم آنـها هنوز توسط پروسۀ سکائیزه سازی متاثرنشده، فورا خود را درون کنترول یک ساحۀ وسیع سرزمـین های مـییـابند کـه سکائیـان غلبه دارند یـا مردمانی کـه قویـا متاثر از ایشان اند. یک قلعۀ تقریبا دایروی قابل مقایسه، بلخ یـا بکترای قدیم است، اما تاریخ دقیق این ساحه هنوز نامعلوم است. لیست با اییَریـانم ویجه آغاز مـیشود، موقعیتی کـه تا هنوز نامعلوم بوده و احتمالا ارائه کنندۀ یک سرزمـین افسانوی درنقاط دورشمال باشد. شانزده سرزمـین ویدیودات درون یک نیم دایره وسیع بدورکوههای مرکزی افغانستان قراردارد. چه به دنبال آفتاب، شن، و امواج باشید یا یک تعطیلات مملو از آدرنالین در جنگل یا زیر آب، ما مقصدهای مناسبی را برای شما آورده ایم.

پیش از رفتن به جنگل ابر، بهتر است کیسه زباله برای جمعاوری زبالههای موجود در محیط را همراه خود داشته باشید. دكتر عزیز جوانشیر در این گفت و گو گفت : بر اساس اعلام یونسكو، جنگل های ارسباران در زمره 15 منطقه غنی جهان از نظر تنوع ژن های گیاهی و جانوری است.وی خطاب به سازمان های دولتی مسوول وتشكل های مردم نهاد هشدار داد: مبادا این تنوع ژنتیكی در اثر كم توجهی یا بی توجهی ، از بین برود.وی از شناسنامه دار كردن گونه های گیاهی وجانوری موجود درجنگل های ارسباران و برنامه ریزی برای حفاظت از آنها به عنوان راهكاری مناسب در راستای صیانت از تنوع ژنی جنگل های ارسباران یاد كرد.جوانشیر،با تشریح جاذبه های طبیعی جنگل های ارسباران،خواستار برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ گردشگری طبیعت (اكوتوریسم ) در این منطقه زیبا و دیدنی شد.وی اضافه كرد: تحقق این مهم در كنار ایجاد بسترهای آشنایی مردم با فرهنگ حفاظت از محیط زیست ، می تواند،به مشاركت آنان در ارتقای سطح كیفی جنگل های ارسباران و تكثیر راحت گونه های گیاهی و جانوری آن منجر شود.وی همچنین خواستار مشاركت دادن جنگل نشینان در طرح حفاظت از محیط زیست جنگل های ارسباران شد و افزود: این عمل ضمن افزایش درآمد آنان از وارد آمدن خسارات به این ثروت طبیعی در اثر قطع درختان برای استفاده به عنوان سوخت، جلوگیری می كند.

جنگلهایی که هرکدام از آنها ویژگیهای خاص خود را داشته و چشماندازهایی زیبا و منحصربفرد را در مقابل چشمان طبیعتدوستان قرار میدهند. با وجود این ، در اواخر قرن نوزدهم ، ایجاد جنگل به صورت امر مهم درآمد و آگروفاستری به عنوان نوعی از مدیریت زمین مورد استفاده قرار گرفت . شـهردایروی دیگر درون مرغزار بکترا عبارت از آلتین دیلیـار است. ناحیۀ دیگر افغانستان کـه احتمالا مـیتواند تشخیص شود عبارت از سناتا (شمارۀ 9) هست که بنام سرزمـین ویـهرکاناها نامـیده مـیشود.

طورمثال، بخدی کـه نام چهارم لیست است، با ناحیۀ بکتریـای باستان درون اطراف بلخ فعلی درون شمال افغانستان تشخیص مـیشود. بآنـهم این تشخیص مواجه بـه شک وتردید است، اگرمعلوم شود تمام نام های دیگرلیست مربوط بـه بخش های شرقی دنیـای ایرانی است. گشایش دنیـای ایرانیـان کـه با مـهاجرت سکائیـان بظهور مـیرسد، بدون شک باعث گسترش مذهب زرتشتی بطرف غرب مـیشود. تمام این سرزمـین ها بدین معنی هست که اولا درون نیمۀ اول هزارۀ اول ق م مردمانی کـه یک مذهب مشترک داشتند قسمت اعظم ایران شرقی را احتوا نموده بودند. فرمانده انتظامی سیاهکل اظهار داشت: مأموران انتظامی به منظور مقابله با قاچاق، حین گشتزنی در اتوبان سیاهکل – سنگر به یک دستگاه کامیون هنگام تردد در این محور مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

حقیقت چهارم تجویز دارو برای دست یافتن به سلامت است.می دانیم که آب سرچشمه ، همیشه زلال تر از رودخانه است حال چطور در آیین بودا انسان از آغاز بیمار نامیده می شود ؟ این طرز تفکر و به اصطلاح آیین ، در زمان حیات بودا به طور وسیعی در مرکز شبه قاره هند توسعه یافت . ساحۀ کندهار کهنـه کـه در فصل آینده بحث مـیشود بـه اوایل یـا نیمۀ هزارۀ اول ق م یعنی بـه زمان هخا های اول یـا کمـی قبلتر برمـیگردد. به منظور یونانیـان قدیم، سکائیـان بعلت نام عمده ترین ولایت درون شرق هخا پارسی نیز بنام بکتریـان شناخته مـیشوند.

این نام تقریبا نشاندهندۀ ولایت قدیم هیرکانیـا (ورکانۀ پارسی باستان) یـا گورگان فعلی درجنوبشرق بحیرۀپین است. رد یـابی زرتشتیزم، طوریکه دردوران های قدیم درون کاپادوکیـا و سرزمـین های غرب یـافت مـیشود، مـیتواند مربوط بـه زمانـهای باشد کـه بمراتب قدیمترازامپراطوری هخا پارسی است. نام هراکسواتی کـه شمارۀ دهم است، مـیتواند با ناحیۀ هخاان پارسی هرایوتیش (پارسی باستان) یـا اراکوزیـای مولفان قدیم ربط داده شود کـه در اطراف کندهار فعلی واقع است. یک الگوریتم جنگل تصادفی از چندین درخت به نام درخت تصمیم (Decision Tree)، تشکیل شده است. بیکارشدن صدها تن از باشندههای این ولایت که سالانه درامد ناچیزی داشتند، از دیگر پیآمدهای ناگوار در برابر این سرمایه ملی کشور است.

درون حقیقت، قرارمعلوم سکاها بهترین گزینـه را داشتند، چون آنـها آخرین مردمانی بودند کـه در اوایل هزارۀ اول بـه فلات نفوذ د. اینکه این عنعنۀ محلی تحت نفوذ “آقایـان” سکائی قدرتمند انکشاف بیشتری یـافتند، امکان متمایزاست. گروههای هندو- آریائی که درامتداد کناره های شرقی فلات مقیم شدند و ایرانیزه سازی سرزمینهای آنها حالا با نفوذ افزایشی ازجانب حاکمان سکائیان ملحق شده است. بعلاوه، تصاویر مـیترا، خدای قدیم هندو- ایرانیـها کـه توسط رومـیها درتمام امپراطوری ایشان قبول شده بود یک خدای جوان ملبس با لباس باصطلاح کلاه فریگیـان را نشان مـیدهد. این مـیتوانست مادها را بمقابل پارسها، مادها را بمقابل مادها و پارسها را بمقابل پارسها ایستاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید