جنگل های ارسباران تبریز شکوهی مهگرفته در نزدیکی ارس! – طبیعت گردی

یکی از دیدنیترین اماکنی که نمایندهی همهی ویژگیهای این شهر شگفتانگیز است پارک جنگلی النگ دره که با مساحتی حدود ۱۸۵ کیلومتر در حوالی جنوب غرب گرگان جای گرفته است. گفته میشود که او قلعه و شهرکاپیسا درشمال کابل را تخریب میکند. او بالاخره در پارک قصرخویش (پاسارگاد)، شمال پرسیپولیس دفن میشود، جائیکه امروزهم قبر او دیده میشود. داریوش میگوید، اغتشاش فرادا زمانی بوقوع پیوسته که او در بین النهرین بوده، جائیکه او پس از 29 سپتمبر رفته بود تا یک اغتشاش بابلیها را سرکوب کند. فراگیری یک زبان جدید و دسترسی به منابع مختلف آن زبان در کشور ما یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است که سالانه هزینه های هنگفتی برای آن می شود.

عکاس: مهدی تیرانییکی از مهمترین منابع طبیعی در جهان، جنگلها هستند؛ تا جایی که کشورهای دارای سهم بیشتر از جنگل های طبیعی را میتوان نقاط ویژه جغرافیایی در جهان دانست. اما بیشتر کسانی که دوست دارند ماه عسلشان را در شمال ایران بگذرانند معمولا گزینههای یکسان و بعضا تکراری دارند. از اینکه کوروش سرزمین های افغانستان را تسخیرکرده یا بسادگی بارث برده یا هردو، یک نقطۀ مبهم است، اما طوریکه ازمنابع معلوم میشود بهنگام مرگ او در 530 ق م تمام افغانستان فعلی وسرزمینهای مجاورآن شامل قلمروی امپراطوری هخامنشیان بوده است.

لذا یک مخالفت روشن در بین مادها و پارسها، طوریکه غالبا حدس زده میشود، وجود نداشته است. باینترتیب طوریکه فهمانده میشود وهیازداتا نیز مانند باردیا یک دغلباز بوده است. شخص قاتل داریوش است که تا 486 م شاه امپراطوری میباشد. آنها معتقدند که این رودخانه جوشان آمازون، به دست مار غولآسایی به نام Yacumama، یعنی «مادر آبها» به وجود امده است که با تختسنگ بزرگی به شکل مار در ابتدای رودخانه مجسم شده است.

چون هیچ مدرکی وجود ندارد که کامبیزیس، پسر و جانشین کوروش (530- 522 ق م) گاهی درشرق کمپاین نموده باشد، این سرزمینها باحتمال قوی درزمان کوروش یا قبل ازآن شامل امپراطوری شده اند. در متن بیستون که داریوش کمی پس از بقدرت رسیدن کندنکاری میکند، واژۀ “حقیقت” را چندین بار بکار میبرد که خوانندۀ فعلی نمیتواند مطمئین گردد مگر اینکه احساس شک و تردید نماید. مطابق داریوش درمتن بیستون او، این اغتشاش نیززمانی شروع میشود که او در بین النهرین بوده (پس از 29 سپتمبر) و توسط یک پارسی بنام واهیازداتا رهبری میشده است. نامهای تمام نواحی قدیمی مشهورافغانستان درلیست کتبۀ بیستون شامل است.

این نواحی (درمتن پارسی باستان) شامل بکتریش (بکتریا)، هرایوا (ارییا)، زرنکا (زرنگیانا یا درنگیانا، سیستان فعلی)، هرایواتیش (اراکوزیا)، تاتاگوش (ستاگیدیا) و گندارا (گندهارا) میباشد. البته تمام اینها جدای از جاذبههای شکارگاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. این فیلم ماجراجویی براساس رمانی به همین نام از جک لندن ساخته شده است. در ادامه این مطلب از رسانه هدهد کانادا، به معرفی چند فیلم ترسناک و روانشناختی ممنوعه به علت خشونت میپردازیم. در این جنگل ها تاکنون بالغ بر 180 گونه درختی و درختچه ای شناسائی شده که خود نمایانگر ارزش ژنتیکی این جنگل هاست. برای انجام این عملیات یک سری تمهیدات و زیرساختهایی از جمله فرودگاه لازم بود که با تلاشهای شبانهروزی در محلی واقع در روستای سرای شهرستان هریس شناسایی و عملیات تسطیح انجام گردید.

تا نیمۀ هزارۀ اول ق م حاکمان محلی اولادۀ سکائیان بامتداد نوارشمالی فلات ایران مستقرمیشوند. در نقوشی که متن را همراهی میکند، دیده میشود که این “اغتشاشی” لباس پارسی بر تن دارد، بسیارمتفاوت ازلباس سواری (سکائیان) مارگیانا که بامتداد نوار شمالی فلات ایران زندگی میکردند. مسند دادارشیش (بکترا، بلخ فعلی درشمال افغانستان) حدود 600 کیلومتر از مارگیانا فاصله دارد، بامتداد یک مسیر مدور که باید از دشت بین هر دو محل احتراز شود. اوهمچنان دراین قسمت جهان در 530 ق م احتمالا دربیابانهای دشت قراقوم (درترکی “رنگ سیاه”) درشمال ایران فعلی میمیرد. کامبوجیه دراینسال میمیرد. او پسر کوروش و جانشین او است.

مطابق منابع، واقعیت مغلق اینستکه، داریوش فرمانده سربازان و جنرالان پارسها و مادها بوده و یکی از مخالفین عمدۀ او یک پارسی بوده است. حوادث 521/522 غالبا بحیث یک مخالفت دوامدار در بین مادها و پارسها (رعیت اسبق ایشان) توضیح میشود. از جریان حوادث میتوان نتیجه گرفت که ویوانا سربازان وهیازداتا را دنبال نموده است (ازشمال کابل فعلی بطرف جنوبغرب بامتداد مسیر پرسیس). پس از گذشتن از جنگل و رودخانه به دشتی زیبا و پر گل می رسیم که در چشم انداز شمالی قلل کوه نرگس، کوه های سیالان، بلس کوه، و.. زمانی که از رامسر به سمت جاده جنت رودبار حرکت کنید، پس طی نمودن مسافتی در حدود ۲ کیلومتر، روستاهای گانگسر و پیازکش را پشت سر میگذارید، سپس به یک جاده سه راهی میرسید.

به گزارش گروه وبگردی خبرگزاری صدا و سيما، جنگل ابر شاهرود، با وسعتی نزدیک به ۳۵ هزار هکتار یکی ديگر از زیباترین و خاص ترین جاذبه های طبیعی کشور ایران به شمار می رود که هر کس بايد لااقل یکبار باید آن را ببیند. وی دانش، آگاهی و شناخت بیشتر از طبیعت را زمینه ساز ورودش به فعالیت های زیست محیطی می داند و در حال حاضر خود را فعال این حیطه معرفی می کند و می افزاید: بر اساس ظرفیت ها و جاذبه های منطقه، کار گردشگری و بومگردی را انجام می دهیم. درین حال محافظین جنگلات طعیی افغانستان زمان از تخریب بیش از 40% هزار جریب زمین دارای درختان مثمیروغیرمثمیر جنگلی طی دو ماه اخیر سال روان دراین ولایت خبر داده از ناتوانی خود واز نگهداری این جنگل ها شکایت می کند که در این اواخر وزارت زراعت پول انگفت را برای اهیای جنگلات ولایات شمالی کشور تخصیص داده است.

و جانوری را تشکیل داده و تحتتأثیر عوامل اقلیمی و خاکی قادر است تعادل طبیعی خود را حفظ کند. از دیگر گونههای جانوری می توان به خرس قهوهای، پلنگ، سیاه گوش، گراز، شوکا، کل و بز، کبک دری، کبک چیل و قرقاول اشاره کرد. از اوایل هزارۀ اول ق م یکتعداد ساحات دایروی دیگر در شمالشرق فلات ایران وجود دارد. ساحات مختلف ایران شرقی از اوایل هزارۀ اول دارای نیزه های سه شاخه اند. ساحۀ کندهار کهنه که در فصل آینده بحث میشود به اوایل یا نیمۀ هزارۀ اول ق م یعنی به زمان هخامنشی های اول یا کمی قبلتر برمیگردد.

بآنهم فقط سه ماه بعد در 29 سپتمبر یک جوان طایفۀ هخامنشی بردیا را درماد بقتل میرساند. درافغانستان کنونی، شمال آن کاملا سکائیزه شده وسربازان محلی درارتش هخامنشی ملبس با سبک سکائیان اند. اینکه این عنعنۀ محلی تحت نفوذ “آقایان” سکائی قدرتمند انکشاف بیشتری یافتند، امکان متمایزاست. اما درجنوب با وجود اینکه تا اندازۀ زیادی توسط سکائیان کنترول میگردد، اکثریت مردم محلی هنوزهم رسوم خویش را تعقیب میکنند. این کلاه چیزدیگری نیست بجز از باشلیق سکائیان مکمل با لبه های جانبی که محافظ رخسارها و دهن است. اینها غالبا مربوط به سکائیان شمال است. این “یاغی” که خود را باردیا مینامد، ادعا میکند پسرکوروش و برادر کامبوجیه است.

دیدگاهتان را بنویسید