بزرکترین مارکیت پسته مغز سبزهندوستان است

ب – حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند. قطع درختان جنگلی در سال 1383 / 2004 برای سه سال کاهش یافت؛ اما مجددا در سال 2008 / 1387رو به افزایش گذاشت. برطبق تصاوير سازمان فضايي برزيل، مابين ژوئيه 2008 و ژوئن 2009 بيشتر از 4700 كيلومترمربع از جنگلهاي آمازون نابود شده است. ماهی پیرانا در مناطقی خاص از آمریکا که آب های تازه دارد زندگی می کند و آن گونه هایی که گوشتخوار هستند در دسته های بزرگ به سوی خون کشیده می شوند. نوشتهی ویکتور دبلیو. هووآنگ و گرگ هوروویت اثری بسیار متفاوت است که به ماهیت سیستمهای پیچیده نوآوری میپردازد و با همین رویکرد برندهی جایزهی بهترین کتاب در حوزهی کسب و کارهای کوچک شده است.

آب وهوای این ولسوالی بسیار گوارا و محل مناسبی برای زنده گی گفته میشود، آب و هوای این ولسوالی چنان از حالت طبعی فوق العاده برخوردار است که تقریبا همه مردم بادغیس قادس را خوش آب و هواترین منظقه بادغیس مینامند. جنگل آکیگاهارا که از آن بهعنوان جنگل خودکشی یاد میکنند، در یاماناشی پِرِفکتور ژاپن واقع شده است. خبری ناگوار که مدتی است هر روز تکرار میشود. به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، تصاویر ماهوارهای حکایت از افزایش تخریب جنگلهای آمازون دارند.

بسیاری از آتش سوزی ها توسط مردم در زمین های زراعی که قبلاً جزو مناطق جنگلی بوده اند انجام گرفته است. اگر هم وسیله نقلیه ی شخصی ندارید، می توانید از میدان ولیعصر گرگان با به قول محلي ها فلکه ی کاخ، سوار اتوبوس های شرکت واحد مسير نهارخوران شوید و سر عدالت ۱۰۵ پیاده شوید و بقیه ی مسیر را تا ورودی جنگل پیاده روی کنید؛ یعنی حدود یک ربع پیاده روی. در مسیر پیادهروی مسلما چند دوچرخهسوار را مشاهده خواهید کرد. محیطبانان و گارد حفاظتی سازمان محیط زیست در محیطبانی نوجه ده، محیطبانی آنزا، محیطبانی عباسآباد و محیطبانی محدوده پروژه مرال برای حفاظت از این منطقه ۸۱هزار هکتاری تلاش شبانهروزی دارند.

برنامههای زیادی به این بانک فرستاده شدهاند، شامل ابتکاراتی مانند پروژه پارا، یا برنامههای ثبت زمین و طرحی از سوی موسسه ملی تحقیقات فضایی برزیل برای اختصاص یک ماهواره جدید برای کنترل قطع درختان جنگلی. اما ، علی رغم ارتفاع زیاد این درختان ، ریشه آنها در نزدیکی سطح زمین قرار دارد و به ندرت بیشتر از چند سانتی متر در عمق خاک فرو می رود. او از زمان فعالیت های انتخاباتی قول داده بود که با وجود تعهدات کشور برای حفاظت از جنگل ها، زمین های بیشتری از جنگل های آمازون را برای استفاده از معدن و کشاورزی آزاد کند.

با نظارت دقیق از سوی یک ماهواره و همچنین برنامههای اجرایی منظم، برزیل این فرصت را دارد که ثابت کند آیا این راه برای کاهش هزینههای ناشی از جنگلزدایی کارآمد است یا خیر. طرح پارا، با در اختیار داشتن مجموع 17 میلیون دلار تنها یک نمونه است تا نشان دهد سرمایهگذاری آمازون چطور میتواند هزینههای خود را تقسیمبندی کند. کاهش هزینههای ناشی از جنگلزدایی در برزیل و دیگر مناطق به گفته لارس لاوولد، رئیس موسسه جنگلهای بارانی نروژ در اسلو، «کاملا ممکن و ضروری» است.

در هفتههای آینده بانک توسعه برزیل که سرمایههای آمازون را اداره میکند، جوایز نخستین دوره از طرحها را اعلام خواهد کرد. البته کمپ زدن در دل جنگل یکی از کارهای لذتبخشی است که بسیاری از گردشگران انجام میدهند، اما این کار یا توسط تورهای گردشگری امکانپذیر است و یا باید یک راهنمای آشنا به جنگل، همراهتان باشد. پیراناها معمولا حیواناتی که برای نوشیدن آب به رودخانه وارد میشوند را شکار میکنند.

معمولا ۴ تا ۵ سال در یک منطقه میمانند تا منابع طبیعی موجود در آن تمام شود، سپس به منطقه دیگری کوچ میکنند. معمولا شمن قبیله فردی است که با دنیای معنوی ارتباط قوی دارد و پزشک قبله هم محسوب میشود. یکی از مهمترین افراد هر قبیله شمن است. برخی اعتقاد دارند که حدود ۵۰ قبیله بومی در آمازون وجود دارد که هنوز شناسایی نشده و هیچ ارتباطی با تمدن ندارند.

بسیاری از مردم قبایل بومی در مناطقی زندگی میکنند که هیچ ارتباطی با بقیه جهان ندارند. یوسی به مدت سه هفته در این جنگل مخوف گم شده بود ولی به طرز معجزهآسایی از مرگ نجات یافت و توانست با تجربیات جذاب ولی ترسناک به لندن بازگردد. زایش، بیماری و مرگ همه باعث رنج هستند. آتشسوزی جنگلهای آمازون باعث ورود مقداری زیادی کربن مونوکسید به جو نیز شده است. با از بین رفتن جنگل های آمازون تعداد بی شماری از گونه های باارزش گیاهی و جانوری که در این مناطق زندگی می کردند نیز نابود خواهند شدو انسان هایی که در داخل این جنگل ها ساکن بودندو با فروش میوه هاو فرآورده های جنگلی روزگار خود را می گذرانیدند،منابع مهم درآمد خود را از دست می دهند.

5-جنگل های خشک حارهTropical dryforests:زندگی دراین مناطق به تغییرات سالیانه دماونوردریافتی ازخورشیدبستگی دارد.این جنگل ها درمحدوده عرض جغرافیایی 10درجه تا25درجه واقع شده است.مثل آفریقای مرکزی. سنسور MODIS از سال ۲۰۰۳ تغییرات دمایی غیرمتعارف در کره زمین را ثبت میکند. جنگلهای آمازون به لحاظ جذب گاز کربنیک از منظر تغییرات اقلیمی برای جهان اهمیتی فوقالعاده دارند. این جنگل در قاره آمریکای جنوبی واقع شده و بیش از ۶۰ درصد آن در کشور برزیل قرار دارد. این مسئله معادل انتشار 20 درصد از گازهای گلخانهای در سراسر جهان و 70 درصد در برزیل است.

برزیل امسال مبلغی معادل 114 میلیون دلار دریافت خواهد کرد، اما برای ادامه دریافت این هزینه باید بتواند گازهای گلخانهای را کاهش دهد. برزیل سال گذشته متعهد شد تا سال 2017 / 1396 تسطیح جنگلها را تا میزان 70% کاهش دهد و تا سال 2020 / 1399 این میزان به 80 درصد برسد. علت انتخاب چنین دوره زمانی مربوط به محاسبه هر دو دوره خشکی و بارندگی این جنگلها در سال میشود. 8-بیابانهاDesert:بیابانه درشرایطی ایجاد می شوند که یک یاچندعامل ضروری حیات وجودنداشته باشد.ازاین عوامل محدودکننده حیات می توان به خشکی ،درجه حرارت های فوق العاده گرم یافوق العاده سردووجودبادهای سردووجودبادهای شدیداشاره کرد.بیابانهاحدود20درصدسطح خشکی های جهان رابه خوداختصاص داده اندوعمدتا درعرض های جغرافیایی حدود30درجه شمالی وجنوبی درسطح کره زمین مستقرشده اند.

4-جنگل های پربارانTropical rain forest:این جنگل هادرمحدوده استواودرعرض جغرافیایی 10درجه شمالی و10درجه جنوبی که دارای بیشترین میزان بارندگی سالیانه درسطح کره زمین هستندواقع شده مانندمناطق جنوب شرقی آسیا. تبریز در جنوب غربی دژ بابک با فاصلهای نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر و اهر در جنوب آن با فاصله ۷۵ کیلومتر واقع شده است. ولایت بادغیس بهخاطر کوهستانی بودن آن به ویژه در نواحی جنوب غرب و جنوب شرقی مناظر زیبای طبیعی زیادی دارد که میتوان از بند سبزک که پوشیده از درختان ارچه است و چشمههای آب فراوان نیز دارد نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید