اهالی قلمی که در سال ۱۴۰۰ از این جهان رخت بربستند

گاهی سراغ مکانی را میگیریم که متفاوتتر از هر مکان دیگری باشد، کلبه جنگلی نوعی از اقامتگاه است که همانند یک خانه همهی امکانات را داراست با این تفاوت که کلبه در یک محیط جنگلی برپا شده است. قلعه بابک، پارک جنگلی مکیدی، منطقه حفاظت شده آینالو و کلیسای آینالو. در سالهاى بعد از انقلاب اسلامى بدلیل وجود آبادیهاى زیاد و حاصلخیزى منطقه نسبت به راهگشائى راه دسترسى اقدام شده است. این مرد احتمالا کشیش یک معبد محلی درون استخر، شـهری درون شمال پرسیپولیس قدیمـی بوده است.

این نام احتمالا درمورد ترکها بکارمـیرفت. قلب این سرزمـین نمـیتواند مشخص شود اما احتمالا حد اقل به منظور مدتی درون جنوبغرب افغانستان فعلی موقعیت داشته باشد. مککوری میگوید «ما میدانیم که پر یک پرنده به خوبی حفظ میشود ــ، اما ما کل پرنده را میخواهیم، و وقتی یک پرنده پیدا کنیم، میدانیم که به طور بینقص حفظ شده است.». این کلبهها ساختاری کاملا بومی دارند و در آن با غذاهای بومی و محلی از مهمانان پذیرایی میشود. یکی از کارهای مهمی که در روسیه انجام میشود این است که از چهرههای شاخص خواستهاند تا در اواخر عمر یا پس از مرگ، تمام اسناد خود را به یکی از آرشیوهای مرتبط تحویل بدهند تا آنها را در بخشی به نام همان شخصیت نگهداری کنند که امیدوارم این مساله در ایران نیز اجرایی شود.

دیده بان حقوق حیوانات: جنگلهای بارانی و پوششهای گیاهی انبوه و متراکم، غنیترین زیستگاههای طبیعی بر روی زمین و اکوسیستمهای حیاتی هستند که از قلمروهای جانوری و گیاهی حمایت می کنند و گونههای مختلف جانداران وابستگی متقابل حساسی به این اکوسیستمها دارند. در262 م، پسر و جانشین اردشیر، شاپور1 (241 – 71 م) یک کتیبه سه زبانـه (پارسی، پارتی و یونانی) فرمان مـیدهد کـه در ساحه دفن قدیمـی شاهان هخا درنقش رستم، نچندان دور از استخر کندنکاری کنند. ما ازکتیبه های نقش رستم مـیدانیم کـه اردشیر، شاه شاکا ها درجریـان سلطنت شاپور 1 بواسطۀ یک شـهزاده بنام نرسه جانشین مـیشود.

همچنان واضح هست که سرزمـین ساکاها بایست سرزمـین شاهانی بنام هندو- پارتیـان بشمول گوندوفاریس باشد کـه سکه های خویش را درجنوب افغانستان قبل از ساسانیـان نشرد. این نشان مـیدهد کـه ساسانیـان، حد اقل بصورت ظاهری، برقلب سرزمـین کوشانـها تسلط داشته اند. حاکمان جدید بصورت مشتاقانـه ازقدرت پوتنشیـالی یک مذهب سلطنتی با خبر مـیباشند. این بدین معنی هست که درنیمۀ سده سوم م سرزمـینـهای کوشان احتمالا هنوزهم توسط شـهزادگان محلی کوشان اداره مـیشدند، باوجودیکه شاید بیعت حاکمان ساسانیـان را داشته باشند. این حتما نشان دهد کـه هرسه شاه، شـهزادگان ساسانی بودند کـه توسط سلطان ایشان، شاید پدر، برادر یـا کاکای شان تعین شده بودند.

با آنکه علت اصلی شاید این باشد کـه نیروی محرکۀ عمده همان کتله های مسلمان شدۀ غیرعرب بودند کـه توسط حاکمان عرب بحیث شـهروندان درجه- دوم معامله مـیشوند. با وجودیکه درجریـان تمام این سال ها ساسانیـان کوتلهای هندوکش وسرزمـین های شمال و جنوب آنرا درون اختیـاردارند، بازهم بطوردوامدار درمعرض امواج پیـاپی گروههای مـهاجر آسیـای مـیانـه قراردارند. آغازحاکمـیت ساسانیـان اکثرا حوالی 224 م گفته مـیشود. زوال جدی و از بین رفتن تعداد زیـاد تعمـیرات بودیستی درون حوالی سده ششم م شروع مـیشود، وقتی تازه واردان ترکی ازآسیـای مـیانـه باین سرزمـین هجوم مـیآورند.

این طراحی آموزشی که در ارتباط با کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان و همسو با معماری نوین تدریس در رابطه با درس جنگل برای کیست تدوین شده است ، یکی از کاملترین و دقیقترین طرح های کاربردی در اینترنت است. در هر پاسگاه رزمی، نیروهای اسپانیایی در هماهنگی با ارتش ملی افغانستان، هم از طریق فعالیت های عملیاتی مشترک و هم از طریق فعالیت های آموزشی و مشاوره ای که توسط تیم های عملیاتی ارتباط و مشاوره (OMLT) انجام می شد، عمل می کردند.

جنگل بیشتر از 50 میلیون سال قدمت دارد و در میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده است. جنگل ابر یکی از ارزشمندترین جنگلهای دنیا با چهل میلیون سال قدمت است و دارای درختان زیبای سر به فلک کشیده مثل بلوط، ممرز افرا، شیردار، توسکا، آزاد داغداغان و گیاهان مرتعی مانند چوبک، اسپرس، دم روباهی، آویشن و شبدر است که دیدن آنها میتواند بسیار جذاب باشد. جنگلهای بارانی آمازون در تمام فصول سال دارای هوایی گرم با رطوبتی بسیار زیاد است.

بنای تاریخی امامزاده ابراهیم، دارای کتیبه های بسیار زیبای قاجاری، درب و صندوق چوبی بسیار شکیل و تزئینات زیبایی است که بر جذابیت آرامگاه تاثیر بسیاری گذاشته اند. در بسیاری از سامانههای خارجی فیلم را اجاره میدهند که چیزی شبیه اکران آنلاین سامانههای ایرانی است که این انیمیشن هم بسیار مورد اقبال بود. هنوز هم درون تعداد زیـاد محلات، بودیزم و اشکال انکشاف یـافته هنر گندهارا باوجودیکه هندیزه شده، دوام مـیکند. حتی اگرصحیح هم باشد، بدین معنی نیست کـه ساسانیـان بطورفعال تمام سرزمـین های کوشان را کنترول مـید.

درهرصورت، دربین شاهان- حاکم متعدد و تابع “شاه شاهان” و متذکره درکتیبۀ نقش رستم، هیچ شاه تابع ساسانی درکوشانشـهر(سرزمـین کوشانـها) یـا درون حصص شمالی افغانستان فعلی وجود ندارد. درتمام این سالیـان، سرزمـین ساکاها ظاهرا خصوصیـات و طبقۀ حاکم ساکائی خویش را نگهداشته است. حتما بخاطرداشت کـه این سرزمـین تقریبا حدود 600 سال قبل توسط حاکم هخا اراکوزیـا و درنگیـانا اداره مـیشد. هدف عمدۀ سیـاسی آنـها تحت تصرف آوردن تمام سرزمـین های قبلی تحت کنترول “پارسیـان” درون یک امپراطوری ایرانی است. آنـها با انجام چنین عملی نمونـه شاه داریوش را تعقیب مـیکنند،یکه درمتن بیستون خویش بطور مکرر نام اهورا مزدا را بحیث خدای تمام ایرانیـان احضار مـیکند.

لذا آنـها کیش زرتشتی ایرانیـان قدیم را درون سطح مذهب دولتی ارتقا مـیدهند. لذا ساسانیـان سیکولر و قدرت مذهب زرتشتی با امواج صعودی بودیزم تصادم مـیکند کـه در دوران کوشان عمـیقا درون حصص شرقی فلات ایران نفوذ نموده و به توسعۀ خویش درون سده های بعدی ادامـه مـیدهد. ساسانیـان اولیـه مـیخواستند شکوه قدیمـی هخاان پارسی را دوباره اعاده سازند. موقف بلند زرتشتیزم باعث علاقمندی جدید و دوباره درون امور ایران شرقی، گهوارۀ مذهب زرتشت شده و تعداد زیـاد شاهان بعدی ساسانی نام های را اختیـار مـیکنند کـه مربوط قهرمانان قدیمـی ایرانیـان شرقی بودند. مکان مقدس بودیستی درون فندقستان نزدیک بامـیان بعین ترتیب مـیتواند مربوط اواخر سدۀ هفتم یـا اوایل سدۀ هشتم باشد، طوریکه توسط تعداد زیـاد سکه های عربی- ساسانی نشان داده مـیشود کـه درآنجا یـافت شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید