اثر بزرگ علوی – نت نوشت

این بنا از آجر، سنگ و آهک ساخته شده و دارای سربینه و خزینه است. 2) – در تحفهء حکیم مؤمن و مفردات ابن البیطار الوین بیاء و در تذکرهء داود ضریر انطاکی «الوتن» ضبط شده است و ضبط صحیح کلمه بنا بر آنچه لکلرک آورده الوبن است. دهی است مرکز دهستان اَلوت بخش بانهء شهرستان سقز، در 7 هزارگزی مرز عراق کنار رودخانهء زاب و 36 هزارگزی باختر بانه. رودخانهء بانه در جنوب و رودخانهء زاب در باختر آن جاری است ولی چون در گودی جریان دارند استفاده ای از آن عاید دهستان نمیگردد.

از میان این دوازده چشمه، یکی از چشمهها به عنوان چشمه اصلی شناخته میشود که آب آن طعمی بسیار شور دارد و حوضچهای کوچک دارد که معمولا برای انجام آب درمانی در تابستانها از آن استفاده میشود. الآن چند لیوان آب می خوری؟ براثر بارش شدید باران و به دنبال شسته شدن آن توسط سیل در 9 سال پیش،دیواراین اثر قدیمی مشخص شده واکنون پس از مرمت بعنوان یک اثر تاریخی مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد. نام یکی از دهستانهای هفتگانهء بخش بانهء شهرستان سقز، و همچنین نام آبادی مرکز دهستان است.

آب قرای دهستان از چشمه ها و محصول عمدهء آن محصولات جنگلی، میوه ها و مختصری غلات است. از جمله ايل بيات كه در دشتهاي ساوه و زرند مستقر شد و آنجا را به عنوان قلمرو زمستانه خود برگزيد. استفاده از چشمه های آب گرم معدنی محلات سابقه باستانی داشته و میتوان تاریخ استفاده از آن را با آثار باستانی خورهه همسو دانست. رجل الوب؛ مرد بانشاط، و گفته اند: آنکه زود دلو از چاه برکشد. مرد الوب؛ مرد که زود دلو از چاه برکشد.

مؤلف جامع الادویه گوید: الوج در شکل شبیه به بیش است و در بلاد عجم کازرک نامند و مؤلف اختیارات آنرا نوعی از مخلصه شمرده است. 1) یکی از بلاد قدیم یونان که در کنار خلیج اژینا و در شمال غربی آتن بوده است. 1) نام دو تن از اعزهء نصاری. دو پاره استخوان در یک پیراهن بلند چیت. این آب معدنی چنانچه در نمناک می خوانید پس از عبور از یک مسیر طولانی در دل کوه از چشمه اعلا در دامنه کوه دماوند می جوشد. همانطور که از اسم این شهر میتوان دریافت آب و هوای خنک از مهمترین ویژگیهای سرعین محسوب میشود.

قول مشهور، این است که آب چشمه اگر به اندازهای کم باشد که جریان نداشته باشد، احکام آب جاری را ندارد. گیاهی است بهاری که آنرا اگر(1) و در عربی وَجّ گویند. مثلاً اگر مس بر سر راه آب قرار داشته باشد، آب مس دار می شود و اگر کلر بر سر راه آن قرار داشته باشد،کُلُر دار می شود. آب آن از چشمه و محصول آن غلات، توتون، انگور، انار، سقز و لبنیات و شغل مردم زراعت و گله داری است.

سرشناسترين سياحان دوره قاجار در ايران كه آثار آنها در زمينه ايران شناسي و معرفي ايران و ايرانيان به اروپا نقش بسيار مؤثري داشته، عبارتنداز: جي، فورستر، سرجان مالكم، پي.آ.ژوبر، جي.بي.موريه، كرپورتر، جي.بي.ف، سر راولينسون، اوژن فلاندن، كنت گوبينو، جي.ملگونوف، ژنرال ا.اچ.شيندلر، مادام و جي.ديولافوا، سون هدين، ادوارد جي براون، جرج كرزن، و تعدادي ديگر كه هر يك با انتشار سفرنامه و يا خاطرات سفر خود در ايران،اطلاعات ارزشمند بسياري از سرزمين و مردم ايران به دست دادهاند. آثار تاریخی ارزشمندی نظیر کاروانسرای خان و طاق شاهعباسی از دوران گذشته به یادگار مانده است. سهند را بهدلیل انبوهی گیاه و چمن و گل و مرتع، عروس کوهستانهای ایران میگویند زیرا سطح تمام منطقه کوهستان پوشیده از گیاه، چمن، گل و مرتع است.

گل آن کبود و تخمش سیاه است. اين بندر يكي از ينادر مهم درياچه اروميه در آذربايجان شرقي است . چیزی از طعام: ماذقت الوساً؛ نخوردم چیزی را. بسیاری از هتلهای یزد در محل قبلی خانههای تاریخی قرار گرفتهاند و به همین دلیل اقامت در هتلهای سنتی میتواند شما را به سفری در تاریخ ببرد. و او خود را در نظر پادشاه چنان فرانموده بود که در همهء الوس پادشاه را از او مشفقتر کس نیست. دمای آب در مظهر در حدود 30 درجه سانتیگراد بوده و از نظر ظاهری شفاف، کمی ترش مزه و بیرنگ است.

این دهستان در باختر بخش واقع و محدود است از طرف شمال بدهستان دشت طال، از طرف جنوب بکشور عراق (در حدود این دهستان مرز ایران – عراق امتداد رودخانهء بانه است)، از خاور بدهستان پشت آربابا و از باختر به رودخانهء زاب کوچک که حد طبیعی بین سردشت و بانه است. لذا انجام عملیات ساماندهی و تجهیز محوطه به منظور آماده سازی برای بازدید عموم از تاریخ 17/12/1385 از سوی سازمان میراث فرهنگی تبریز اقدام گردید. شخصی در این آرامگاه خوابیده است که در زمان بودن و زیستنش، اثرات بسیار مثبت و ماندگاری برای جهان داشت؛ از آنهایی که کاری میکنند تا سالها بعد از مرگشان، جهان جای بهتری برای مردمی باشد که بعد از آنها میآیند.

از رستاق ساوه طسوج فیستین. ق. تونس را از اطریشیان گرفت. اين امر در كتيبههاي بيستون و تخت جمشيد كه سيستان را يكي از ممالك شرقي داريوش ذكر كردهاند، منعكس شده است. نامگذاری این چشمه نیز بر این اساس انجام شده است؛ اما منظور از «جریان تناوبی عجیب و خاص» چیست؟ آبدهی این چشمه ‪ ۴‬لیتر در ثانیه و جریان آن به صورت دایمی و متغیر میباشد. یک درهم از تخم آن تا دو مثقال با یک درهم نمک و چهار اوقیه آب و یک اوقیه سرکه مسهلی قوی است و برای رفع جنون سخت و غیر قابل علاج بسیار مؤثر و پوست بیخ آن در این فعل قویتر و جهت یرقان اسود نافع است و مورث سجح میباشد و مصلح آن کتیرا و عناب و قدر شربتش تا سه درهم و از پوست بیخ آن تا دو درهم است.

1) نام یکی از پاپهاست. این جاده قبل از رسیدن به تنگ دوزان، از گردنهای به همین نام عبور میکند که محل مناسبی برای شروع صعود کوه هشتاد واقع در غرب گردنه است. شهر چشمه یکی از شهرهای ساحلی معروف ترکیه در کرانه دریای اژه است. آب این مجتمع نیز، همانند مجتمع قینرجه، از چشمه آب معدنی قینرجه که بعنوان داغترين چشمه آب معدنی ايران و دومین چشمه آبگرم جهان به شمار می رود، تامین می شود. طایفه سوری: از طوایف لُر ساکن بخش صالح آباد مهران هستند. منطقهء دهستان کوهستانی جنگلی و هوای آن سرد، ولی نسبت بدهستان دیگر بخش بانه معتدل تر است.

دیدگاهتان را بنویسید